Tuesday, June 28, 2011

תמונת סופשנה יעל, ג-1 בביה"ס הדו-לשוני

זה מרגש אותי כל-כך שאני לא יודע מה לעשות עם זה, אז העליתי את זה לבלוג

על המדרגה
שלישית מימין
מחזיקה ידיים למיה ולמיקה
יוני 2011
ובגלל שהיא-זו-היא
המילים פה הם כמו שיר של יואל הופמן


No comments: